गोरेगावातील नागरिकांना जरुरी असणारे दूरध्वनी क्रमांक येथे देत आहोत. या विभागात आपणांस अधिक सुधारणा हव्या असल्यास कृपया संपर्क साधा.  
Subhash Desai - Shivsena Leader and MLA दूरध्वनी क्रमांकासाठी क्लिक करा.
  - महानगरपालिका  
  - अग्निशामन दल  
  - वाहतूक  
  - एम. एम. आर. डी. ए.  
  - पोलिस  
  - दूरध्वनी सेवा  
  - रिलायन्स एनर्जी  
  - रुग्णालये  
  - रुग्णवाहिका सेवा  
  - दिवसरात्र खुली असणारी औषधाची दुकाने  
  - गोरेगावातील संस्था  
  - इतर महत्वाच्या शासकीय यंत्रणा  
  - गोरेगावातील महत्वाच्या व्यक्तिंचे दूरध्वनी क्रमांक  
  - मुंबई हेल्प लाईन  
 
महानगरपालिका  
पी/दक्षिण कार्यालय, गोरेगाव २८७२११८६ / २८७२४२५२
पी/उत्तर कार्यालय, मालाड २८८२३२६६
अग्निशामन दल  
स्टेशन ऑफिसर, गोरेगाव २८७१२८६९
वाहतूक Go to Top of Page
गोरेगाव रेल्वे स्टेशन २८७२००४१
गोरेगाव बस डेपो २८७२३५७३
दिंडोशी बस डेपो २८४००६१३
एम. एम. आर. डी. ए. Go to Top of Page
प्रकल्प संचालक २६५९१२३५
उप मुख्य अभियंता २६५९१२३९
पोलिस Go to Top of Page
पोलिस उपायुक्त २८९०३८९९
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, गोरेगाव २८७२२४९५
आरे रोड पोलिस स्टेशन २६८५८४८४/५
दिंडोशी पोलिस स्टेशन २८९४३२००
बांगुरनगर बीट चौकी २८७२४१५६
आरे रोड बीट चौकी २८७३५५४९
गोरेगाव ट्रॅफिक पोलिस विभाग २८७६९९८०
दूरध्वनी सेवा Go to Top of Page
उत्तर विभाग कार्यालय २४१५१५५५ / २४१४५५५
गोरेगाव कार्यालय २८७२१३००
रिलायन्स एनर्जी Go to Top of Page
मध्यवर्ती तक्रार निवारण केंद्र ३०३०३०३०
पश्चिम उपनगर कंट्रोल २६१००५०५ / २६१८२८९९
सहारा स्टुडियोसमोर, गोरेगाव (प) २८७२३३२७
दिंडोशी ३००९६९९९
रुग्णालये Go to Top of Page
सिद्धार्थ गोरेगाव २८७६६८८६ / ८५
कुपर, जुहू २६२०७२५४/८
भगवती, बोरीवली २८९३२४६१ ते ३
के. ई. एम., परळ २४१३६०५१ / ७५१७
नायर, मुंबई सेंट्रल २३०८१४९० ते ९९
जे. जे., भायखळा २३७३५५५५ / ९०३१
रुग्णवाहिका सेवा Go to Top of Page
शिवसेना रुग्णवाहिका सेवा २८७८१०६१/३३२९
जागर संस्था ९८७००३१८८६
टोपीवाला सत्कार्य मंडळ - प्रसन्न बोंद्रे ९३२४४७४७९५
दिवसरात्र खुली असणारी औषधाची दुकाने Go to Top of Page
महालक्ष्मी मेडिकल स्टोअर्स २८७२३०११
सहयोग मेडिकल स्टोअर्स २८७७००४३
गोरेगावातील संस्था Go to Top of Page
प्रबोधन गोरेगाव २८७९७५८० /८१
माँसाहेब सौ. मीनाताई ठाकरे रक्तपेढी २८७९७५८६/७
ओझोन जलतरण तलाव २८७९७५८२ / ८३
प्रबोधनकार ठाकरे वाचनालय व अभ्यासिका २८७५७५८८
प्रबोधन औषधपेढी २८७९७५९०
इतर महत्वाच्या शासकीय यंत्रणा Go to Top of Page
म्हाडा गोरेगाव परिरक्षण २८७२१३९१
म्हाडा कंट्रोल २६५९२८७७
होम - गार्ड कार्यालय (आय. बी. पटेल म्यु. स्कूल, गोरेगाव) २८७२९८०१
तहसिलदार गोरेगाव कार्यालय २८७६९८३१
शिधावाटप कार्यालय, गोरेगाव (प.) २८७२२३५३
गोरेगाव मेडिकल असोसिएशन २८७५६६४४
गोरेगाव मेडिकल स्टोअर्स असोसिएशन २८७२६४१८ / २८७८१९५५
गोरेगावातील महत्वाच्या व्यक्तिंचे दूरध्वनी क्रमांक Go to Top of Page
श्री. सुभाष देसाई ९८२१०३७०४० / २८७२२६३०
श्री. गजानन कीर्तिकर ९८२१११४८७२ / २६८६०२६२
श्री.राम नाईक ९८१९८९७७४४ / २६८६३३३९
आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क साधण्यासाठी मुंबईतील महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक (हेल्प लाईन) Go to Top of Page
राजभवन २३६३२६६०, २३६७०८७८
मंत्रालय नियंत्रण कक्ष २२०२७९९०, २२८५४१६८, २२०२४२४३ (विस्तार ३३५) फॅक्स : २२०२०७१७
वेधशाळा २२५१०४०५, २२१५०४३१
इमर्जन्सी हेल्पलाईन (महापालिक नियंत्रण कक्ष) १०८, १९१६
डिझास्टर मॅनेजमेंट कंट्रोल रुम (महापालिका आपत्कालीक कक्ष) २२७०४४०३, २२६९४७२५ / २७ फॅक्स : २२६९४४७१९
अग्निशमन नियंत्रण कक्ष, भायखळा १०१, २३०७६१११, २३०८६१८१
ड्रेनेज कंट्रोल (पश्चिम उपनगरे) वर्सोवा ड्रेनेज २६३६८६५० ते ५४
बेस्ट कंट्रोल (इलेक्ट्रिक हाऊस) २२८५६२६२, २२७९९५९१ / ९२
पाणी पुरवठा कक्ष (पश्चिम उपनगरे) २६४१६८५२, २६८१४१७३
मुंबई पोलिस कंट्रोल १००
मुंबई पोलिस मुख्यालय (आयुक्त) २२६२५०२०, २२६२९१८३
मुंबई पोलिस कार्यालय (पश्चिम विभाग) २६४५७९००, २६४१२०२१
डी. जी कंट्रोल २२०२६६३६, २२८२२६३१
वाहतूक नियंत्रण कक्ष २४९३७७४६, २४९३७७४७
म्हाडा कंट्रोल २६५९२८७७
मध्य रेल्वे (सीएस्टी) २२६२२६८५, २२६५९०८०
पश्चिम रेल्वे (चर्चगेट) २२०१७४२०, २२०४८२८७
रेल्वे पोलिस - मध्य रेल्वे २२६२०१७१
रेल्वे पोलिस - पश्चिम रेलेवे २३०७०१९७
कोकण रेल्वे (बेलापूर) २७५७९९६९
सांताक्रूझ कंट्रोल २६१८२२४९ / ५१ / ५७
सिव्हिल डिफेन्स (अंधेरी कंट्रोल) २६२०६७९१ / ९२
सिव्हिल डिफेन्स (व्ही. टी.) २२८४३६६७
 
important number for goregaonkars
 
© 2009 प्रबोधन गोरेगाव. सर्व हक्क सुरक्षित Best viewed in 1024 x 768 resolution संकेतस्थळ सादरीकरण व व्यवस्थापन : प्रिस्टाईन मल्टिमिडिया प्रा. लि.